Bestuur en organisatie

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van Ooststellingwerf bestaat naast de burgemeester uit 3 wethouders en de gemeentesecretaris. De samenstelling is als volgt:

Burgemeester, de heer drs. H. (Harry) Oosterman

 • Bestuur
 • Openbare orde en veiligheid
 • Economische ontwikkeling
 • Onderwijs
 • Project: Ecomunity Park

Wethouder, de heer E. (Engbert) Van Esch, CDA

 • Jeugd
 • Wmo
 • Participatie
 • Inkomensverstrekking
 • Dienstverlening
 • Financiën
 • Project: 3 decentralisaties

Wethouder, de heer S. (Sierd) de Boer, OB

 • Ruimtelijke ordening
 • Vergunningverlening
 • Volksgezondheid
 • Sport
 • Kunst en cultuur
 • Project: Venekoten-Centrum

Wethouder, de heer H. (Hans) Welle (tot 1 maart 2016 S. Derks), VVD

 • Recreatie en toerisme
 • Verkeer
 • Milieu
 • Openbare ruimte
 • Handhaving
 • Landbouw
 • Project: Masterplan Appelscha

Gemeentesecretaris, de heer A.J. (Sander) Kastelein