Overzicht 'schatkistbankieren'

bedragen x € 1.000

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

2016

(1)

Drempelbedrag

525

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

15

257

572

345

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

510

268

-   

180

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-   

-   

47

-   

(1) Berekening drempelbedrag

2016

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

69.988

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen

69.988

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen te boven gaat

-   

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

525

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

1.376

23.345

52.607

31.720

(5b)

Dagen in het kwartaal

91

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

15

257

572

345