Overzicht onvoorzien

bedragen x € 1.000

Onvoorziene uitgaven

Algemeen

College

Totaal

Primitieve begroting

Vast bedrag per inwoner (€ 0,68)

21

21

Budget college

15

15

Totaal Primitieve begroting

21

15

36

Begrotingswijzigingen

Waterflessen t.b.v. 112-dag

 -2

-2

Schaatsclinic

- 1

- 1

Organisatie sportgala

- 5

- 5

Subsidie Stellingwerf College t.b.v. Ergli

- 13

-

- 13

Totaal begrotingswijzigingen

- 13

- 8

- 21

Restant onvoorziene uitgaven

8

7

15