Overzicht van baten en lasten

bedragen x € 1.000

Overzicht baten en lasten

Rekening
2015

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2016

Verschil

Saldo van baten en lasten

Programma's

Lasten

1. Sociale Domein

- 26.242

- 28.362

- 28.312

- 25.890

2.422 V

2. Welzijn & educatie

- 7.298

- 7.423

- 8.392

- 8.261

131 V

3. Ruimtelijke & economische ontwikk.

- 13.319

- 9.546

- 14.774

- 12.799

1.975 V

5. Openbare orde en veiligheid

- 1.503

- 1.504

- 1.561

- 1.544

17 V

6. Bestuur & Dienstverlening

- 20.539

- 19.644

- 22.741

- 21.654

1.087 V

Totaal Lasten

- 68.900

- 66.480

- 75.779

- 70.148

5.631 V

Baten

1. Sociale Domein

24.523

8.531

9.021

9.385

365 V

2. Welzijn & educatie

548

508

501

531

30 V

3. Ruimtelijke & economische ontwikk.

8.376

8.069

8.460

9.068

608 V

5. Openbare orde en veiligheid

235

14

14

16

3 V

6. Bestuur & Dienstverlening

3.493

3.615

3.977

3.924

- 53 N

Totaal Baten

37.175

20.737

21.972

22.925

953 V

Totaal Programma's

- 31.725

- 45.743

- 53.807

- 47.224

6.584 V

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

-

Deelnemingen

- 19

- 27

- 27

- 31

- 4 N

Lokale heffingen

- 75

- 68

- 68

- 65

3 V

Saldo financieringsfunctie

- 3.333

- 3.376

- 3.821

- 4.909

- 1.088 N

Overige algemene dekkingsmiddelen

- 43

- 17

- 17

- 249

- 232 N

Totaal Lasten Algemene dekkingsmiddelen

- 3.471

- 3.488

- 3.933

- 5.254

- 1.321 N

Baten Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

25.167

40.677

41.490

41.582

92 V

Deelnemingen

60

54

1.145

1.159

14 V

Lokale heffingen

4.130

4.635

3.704

3.711

7 V

Saldo financieringsfunctie

5.623

5.204

6.406

7.426

1.020 V

Overige algemene dekkingsmiddelen

970

25

9

55

46 V

Totaal Baten Algemene dekkingsmiddelen

35.950

50.594

52.754

53.933

1.179 V

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

32.479

47.107

48.821

48.679

- 142 N

Saldo van baten en lasten

754

1.364

- 4.986

1.456

6.442 V

Mutatie reserves

Mutatie reserves

Toevoegingen

- 7.687

- 1.140

- 2.231

- 5.650

- 3.419 N

Onttrekkingen

10.129

1.084

9.312

6.856

- 2.456 N

Totaal Mutatie reserves

2.442

- 55

7.082

1.206

- 5.876 N

Mutatie reserves

2.442

- 55

7.082

1.206

- 5.876 N

Resultaat

3.196

1.308

2.096

2.662

566 V

Het overzicht met de structurele mutaties in de reserves is opgenomen bij de toelichting op de balans, onderdeel Eigen vermogen.