Verloopoverzicht voorzieningen

Voorzieningen

Nummer

Saldo per

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Saldo per

31 dec. 2015

31 dec. 2016

1. Voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1b)

Voorziening oninbare debiteuren

319

209

-

104

424

Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe

481

378

40

189

630

Voorziening afwaardering gronden Grex

875

-

-

875

-

Totaal voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1b)

1.675

587

40

1.168

1.054

2. Voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1c)

Voorziening onderhoud onderwijsgeb. en gymlok.

299

25

-

75

249

Voorziening onderhoudsgelden De Kompaan

106

39

-

18

127

Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal

22

113

-

26

109

Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3 B's

1.910

-

-

125

1.785

Voorziening onderhoud gebouwen

555

165

-

188

532

Totaal voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1c)

2.892

342

-

432

2.801

3. Voorzieningen mbt van derden verkregen middelen (art 44.2)

Voorziening riolering

5.730

352

-

293

5.789

Totaal voorzieningen mbt van derden verkregen middelen (art 44.2)

5.730

352

-

293

5.789

4. Voorzieningen arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders

735

28

-

51

712

Voorziening pens.verplichtingen vm. + huidige wethouders

1.694

336

-

-

2.030

Totaal voorzieningen arbeidskosten gerelateerde verplichtingen    

2.429

364

-

51

2.742

Totaal voorzieningen

12.726

1.645

40

1.944

12.386